Inštitut

INŠTITUT ZA GOZDNO PEDAGOGIKO
KONTAKT

Natalija Györek, natalija.gyorek@kks-kamnik.si, 031 -670 034

Inštitut za gozdno pedagogiko je zasebni zavod, ki deluje od leta 2010 kot nevladna in nepridobitna organizacija. Dejavnost zavoda je usmerjena v izobraževanje pedagoškega strokovnega kadra, otrok in mladine ter širše javnosti, na področju gozdne pedagogike in pedagoškega dela v gozdu.

5000

pedagoških strokovnih delavcev vključenih v seminarje in strokovna izobraževanja

3000

otrok vključenih v gozdne delavnice

3

strokovni priročniki:
– Povabilo v gozd srečnih otrok (2012)
– Otroci potrebujejo gozd (2014)
– Gremo mi v gozd (2016)

 

1

ustanovitev Razvojnega konzorcija Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije v letu 2014

231

članov v Mreži gozdnih vrtcev in šol Slovenije v letu 2022

6

evropskih projektov v katerih smo sodelovali kot podizvajalec ali partner

Background

NAŠI PARTNERJI

Pri našem delu sodelujemo z Gozdarskim inštitutom Slovenije, Zavodom za gozdove Slovenije, Pedagoško fakulteto v Ljubljani, Zavodom RS za šolstvo, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, z zasebnimi organizacijami ter številnimi slovenskimi šolami in vrtci, ki so del Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije. Vključeni smo v Evropsko mrežo gozdne pedagogike in sodelujemo s številnimi partnerji po Evropi.

NG IGP1

mag. Natalija Gyӧrek

Natalija se ukvarja s strokovnim razvojem področja gozdne pedagogike. Pedagoške delavce spodbuja k uvajanju gozdnih vrtcev in gozdnih šol, izvaja seminarje in strokovna izobraževanja doma in v tujini ter vzgojno-izobraževalne programe v naravnih okoljih. Blizu so ji tudi strokovne evalvacije in raziskovalno delo. Pripravlja, vodi in izvaja evropske projekte. Je ustanoviteljica in pobudnica Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije, konzulentka Zavoda RS za šolstvo, predavateljica na visoki strokovni šoli in avtorica strokovnih priročnikov s področja gozdne pedagogike. Po izobrazbi je diplomantka Fakultete za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete na Univerzi v Ljubljani in magistrica interdisciplinarnega podiplomskega študija varstva okolja na Univerzi v Ljubljani.

Zavihek-Inštitut-Peter-Železnikar-1

Peter Železnikar

Peter je univ. dipl. inženir strojništva in direktor Inštituta za gozdno pedagogiko. Skrbi za njegovo formalno delovanje in strateški razvoj.

mija_bokal

Mija Bokal

Mija skrbi na Inštitutu za gozdno pedagogiko za komunikacijo z javnostmi. Poskrbi, da pride informacija o dogodkih, seminarjih, publikacijah in aktualnem dogajanju z Inštituta do ljudi, ki jim je namenjena. Na Inštitutu pomaga pri razvoju Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije, sodeluje tudi pri pripravi projektov.

alenka_planinc

Alenka Planinc Kuhar

Alenka je zunanja sodelavka Inštituta za gozdno pedagogiko, ki skrbi za njegovo celostno podobo. Z izrednim čutom za estetiko zna vse, kar nastane na Inštitutu, približati otrokom in vzgojiteljem, ki so jim naše publikacije namenjene.

Želite biti obveščeni o dogodkih in seminarjih? PRIJAVITE SE!

  Reference

  Izvedba celodnevnih seminarjev na temo gozdne pedagogike za pedagoške delavce:

  • Gozdna šola – inovativna šola, 26. marec 2022, Kamnik, Mekinje
  • GO(zdni) UČITELJ!, 24. in 26. avgust 2021, Kamnik, Mekinje
  • Majska gozdna šola – ZOOM izobraževanje, 4. do 18. maj 2021, Kamnik
  • Mi smo gozdni razred, 30. september 2020, Kamnik, Mekinje
  • Raziskovalni dnevnik gozdne učiteljice, 22. maj 2019, Kamnik, Mekinje
  • Druga mednarodna konferenca Zelena učna okolja: Narava spodbuja razvoj in učenje otrok s posebnimi potrebami, 5. februar 2019, Kamnik, Mekinje
  • Mednarodna konferenca Zelena učna okolja: Narava spodbuja razvoj in učenje otrok s posebnimi potrebami, 7. november, 2018, Hrovača pri Ribnici
  • Z orlom belorepcem po kočevskih gozdovih III – usposabljanje iz gozdne pedagogike in interpretacije narave, 7. in 8. september, 2018, Kočevska Reka
  • Mednarodni seminar Narava in otroci ne poznajo meja/Nature And Children Knows No Bounds, 28. in 29. avgust 2018, Zgornja Bela in Preddvor
  • Učenje z naravo, 15. maj 2018, Kočevska reka
  • Z orlom belorepcem po kočevskih gozdovih II – usposabljanje iz gozdne pedagogike in interpretacije narave, 4. in 5. maj, 2018, Kočevska Reka
  • Gremo mi v gozd/Krenimo u šumo, 30. marec 2018, Pula
  • Gibanje v naravi-ključ do otroka, 15. marec 2018, Bohor
  • Gozdna pedagogika in gozdni vrtci ter vpliv narave na razvoj otrok, 31. marec 2017, Pula
  • Z orlom belorepcem po kočevskih gozdovih – usposabljanje iz gozdne pedagogike in interpretacije narave, 29. in 30. 8. 2017, Kočevska Reka
  • Občutimo gozd in se izrazimo v umetnosti in gibanju, 15. 5. 2017, Maribor
  • Pouk izven učilnice – SOS- School OutSide, 19. 4. 2017, Zg. Bela pri Preddvoru
  • Gremo mi v gozd! Od gozdnih zamisli v gozdna dejanja, 18. 9. 2016, Zg. Bela pri Preddvoru
  • »IN MOTU VITA«, v gibanju je življenje, 19. 5. 2016, Preddvor
  • Je učenje lahko pustolovščina?, 19. 4. 2016, Maribor
  • Gozd kot ustvarjalno vzgojno-učno okolje, 12. 5. 2015, Velika Kostrevnica
  • »Gozdni vrtec« se predstavi, II. del, 15. 10. 2014, Kamnik
  • »Gozdni vrtec« se predstavi, I. del, 15. 4. 2014, Kamnik
  • Gozd eksperimentov,11.5.2014, Ljubljana
  • Gremo v gozd, 27. 3. 2014, Ljubljana
  • Gozdni vrtec, gozdna šola 3, 28. 8. 2013, Motnik
  • Gozdni vrtec, gozdna šola 2, 8. 5. 2013, Velika Kostrevnica
  • Gozdni vrtec, gozdna šola 1, 13. 2. 2013, Kamnik

  Srečanja Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije:
  ⦁ Prvo srečanje Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije, 28. 8. 2013, Motnik
  ⦁ Drugo srečanje Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije, 11. 6. 2015, Kočevje

  Izvedba razpisov za slovenske šole in vrtce:

  ⦁ Gozd oblikuje življenje, šolsko leto 2014/15

  Priročniki na temo gozdne pedagogike:

  ⦁ Povabilo v gozd srečnih otrok (2012)
  ⦁ Otroci potrebujejo gozd (2014)
  ⦁ Gozd oblikuje življenje (2015)
  ⦁ Gremo mi v gozd (2016)

  Pregledni znanstveni članek:

  Györek N., 2013. Gozdna pedagogika v Sloveniji – priložnost za povezovanja in nova znanja. Forest pedagogics in Slovenia-an Opportunity for Connections and New Knowledge. Znanstvena razprava, Gozdarski vestnik, letnik 71, št. 4, Ljubljana, 225-235.

  Strokovni članek:

  Györek, N., 2012. Gozd za učenje in življenje. Trajnostni razvoj v šoli in vrtcu: revija za globalni razvoj kurikula. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, 55-62.

  Objavljeni strokovni prispevki na konferencah:

  Györek, N., 2010. Forest pedagogy in Slovenia. Collection of conference papers. Encountering, Experiencing and Exploring Nature in Education. European Institute for Outdoor Adventure Education and Experiental Learning (EOE), Centre for School and Outdoor Education Slovenia, Ljubljana, 298-304.Györek N., 2013. Otroci potrebujejo gozd. Bilten, Ekologija za boljši jutri. VIII. Mednarodni znanstveni posvet-Konferenca “Ekologija za boljši jutri”, NUK, Ljubljana, ISBN 978-961-93275-3-1.

  Udeležba na mednarodnih kongresih:

  ⦁ 12. Evropski kongres gozdne pedagogike, 3.-6.10.2017, Milovy, Češka. Delavnica – Green Learning Environments for Children with Special Educational Needs
  ⦁ 7. Evropski kongres gozdne pedagogike, 2.10. – 5.10. 2012, Škotska;
  Györek N., 2012. Forest of Happy Children; https://www.forestpedagogics.eu/index.php/annual-congress/2012-dunkeld-scotlanduk
  ⦁ 10. Evropski kongres gozdne pedagogike, 28. 9. – 2. 10. 2015, Slovaška

  Partner v projektih:

  ⦁ Naravna okolja spodbujajo učenje in razvoj otrok s posebnimi potrebami (ERASMUS+) 2016 – 2018, projekt še traja
  ⦁ Srce narave nas povezuje (Evropski sklad za razvoj podeželja) 2012 -2014 – ključni rezultati: Vzpostavljena Mreža gozdnih vrtcev in šol Slovenije in Spletna stran mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije
  ⦁ Povabilo v gozd (program dnyAlp Climate), 2011 – 2012 – ključni rezultati: Platformo inovativne gozdne pedagogike, ki se uspešno širi po celotni Sloveniji, priročnik Povabil v gozd srečnih otrok

  Nagrade:

  Projekt Povabilo v gozd je bil v okviru konference Allianz in den Alpe izbran za najboljši projekt v okviru programa dynAlp-Climate.

  V letu 2019 uvrstitev med deset najboljših praks na področju gozdne pedagogike, v mednarodnem merilu. Izbor je potekal v okviru Mednarodne zveze gozdarskih organizacij (IUFRO International Union of Forest Research Organizations), Univerze v Helsinkih in Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (UN FAO United Nation Food and Agriculture Organization).

  Objave v medijih:

  Pouk v gozdu: “Starši, sploh mlajše generacije, nekako ne poznajo prednosti preživljanja časa v naravnih okoljih”
  https://www.ekodezela.si/vsebina/pogovori/pouk-v-gozdu-starsi-sploh-mlajse-generacije-nekako-ne-poznajo-prednosti-prezivljanja-casa-v-naravnih-okoljih/

  S poukom v naravi do učenja in znanja za življenje
  https://www.sta.si/2340651/s-poukom-v-naravi-do-ucenja-in-znanja-za-zivljenje

  Blatni, a pametni otroci
  https://www.gorenjskiglas.si/apps/pbcs.dll/article?AID=/20161125/C/161129857/1039/blatni–a-pametni-otroci-&template=printart

  Učenje v naravi, učenje prihodnosti
  https://www.mladinska.com/ciciban/svetovanje/druzina/ucenje-v-naravi-{fd2a9e26288de71fd1e37f6e268e9ed9c693b7840f8877d0d7312764ce974d94}E2{fd2a9e26288de71fd1e37f6e268e9ed9c693b7840f8877d0d7312764ce974d94}80{fd2a9e26288de71fd1e37f6e268e9ed9c693b7840f8877d0d7312764ce974d94}93-ucenje-prihodnosti

  Otroci s posebnimi potrebami naj bodo čim več v naravi
  https://www.polet.si/zgodba-z-nasmehom/otroci-s-posebnimi-potrebami-naj-bodo-cim-vec-v-naravi

  Arhiv objav:

  https://www.kamnik.si/resources/files/doc/kamniski-obcan/kamniski-obcan-st12-2010.pdf
  https://www.kamnik.si/resources/files/doc/JANJA_2011/OBCAN/Kamniki_oban_t.11_2011.pdf
  https://www.kamnik.si/novice/Projekt-Povabilo-v-gozd-po-prvem-letu-delovanja-16-12-2011
  https://alpenallianz.org/sl
  https://www.kamnik.si/novice/Povabilo-v-gozd-na-7-evropskem-kongresu-gozdne-pedagogike-19-10-2012 
  https://www.kamnican.si/ustvarjena-je-mreza-gozdnih-vrtcev-in-sol/
  https://kamnik.si/novice/Izsla-je-publikacija-Povabilo-v-gozd-srecnih-otrok-13-11-2012
  https://www.kamnican.si/mreza-gozdnih-vrtcev-in-sol-slovenije-ima-novo-spletno-stran/
  https://www.srce-slovenije.si/index.php?t=news&l=sl&id=120&portal=o-srcu-slovenije&portal_id=1
  https://www.gozdis.si/novice/1-srecanje-razvojne-skupine-mreze-gozdnih-vrtcev-in-sol-slovenije-2014-11-06/
  https://antroponovicke.wordpress.com/2013/06/06/gozdna-pedagogika-v-sloveniji-2/
  https://www.kamnik.info/ob-zacetku-solskega-leta-namesto-v-ucilnico-v-gozd/
  https://www.cnvos.info/sl/index/article/id/9845/cid/94
  https://www.kamnik.si/novice/Gozdni-vrtci-in-sole-vse-bolj-uveljavljeni-v-slovenskem-prostoru-04-12-2013
  https://www.mladinska.com/cicido/svetovanje/druzina/ucenje-v-naravi-{fd2a9e26288de71fd1e37f6e268e9ed9c693b7840f8877d0d7312764ce974d94}E2{fd2a9e26288de71fd1e37f6e268e9ed9c693b7840f8877d0d7312764ce974d94}80{fd2a9e26288de71fd1e37f6e268e9ed9c693b7840f8877d0d7312764ce974d94}93-ucenje-prihodnosti
  https://www.e-utrip.si/mrea-gozdnih-vrtcev-in-ol-vse-bolj-uveljavljenja-v-slovenskih-olah-in-vrtcih/
  https://www.bogastvozdravja.si/odnosi-in-druzina/otroci/1485-ucenje-v-naravi
  https://www.ekologicen.si/article/913/Gozdni_vrtci_in_{fd2a9e26288de71fd1e37f6e268e9ed9c693b7840f8877d0d7312764ce974d94}C5{fd2a9e26288de71fd1e37f6e268e9ed9c693b7840f8877d0d7312764ce974d94}A1ole
  https://www.delo.si/nedelo/gozdni-vrtec-v-varstvu-pri-skratih-in-dobrih-vilah.html
  https://radio.ognjisce.si/sl/183/slovenija/21901/
  https://audio.ognjisce.si/oddaje/?l=55
  https://www.mirna.si/sl/novice/1986/video-gozd-oblikuje-zivljenje/
  https://www.mojaobcina.si/mozirje/dogodki/predavanje-v-gozd-po-zdravje-in-modrost—zgodba-gozdne-pedagogike-v-sloveniji-1.html
  https://www.polet.si/zgodba-z-nasmehom/otroci-s-posebnimi-potrebami-naj-bodo-cim-vec-v-naravi
  https://outsider.si/igrati-se-zunaj-igrisc/
  https://www.infobiro.si/default.asp?mID=sl&pID=novice_notranja&novicaID=8229
  https://www.kamnik.info/nekaj-ti-moram-povedati/

  Kontakt