Poročilo Spodbude naravnih učnih okolij za krepitev (ne)formalnega učenja otrok s posebnimi potrebami je rezultat projekta “Zelena učna okolja: Prednosti učenja v naravi za otroke s primanjkljaji na kognitivnem področju in učnimi težavami”, ki ga je finančno omogočila Evropska unija preko programa ERASMUS+. Med projektom je šest šol za otroke s posebnimi potrebami in štiri organizacije, ki se ukvarjajo z okoljsko vzgojo, izmenjalo znanje, izkušnje in razvilo zbirko dejavnosti za pomoč pri (ne)formalnem izobraževanju otrok s posebnimi potrebami, v naravnih učnih okoljih.

Celotno poročilo najdete na spodnji povezavi.

POROČILO ZA POLITIKO IN PRAKSO