Gozd nas nenehno vabi k raziskovanju in ima številne ugodne učinke na razvoj otrok. Otroci so že po naravi radovedni, radi raziskujejo in se igrajo na način, ki jih konkretno uči o socialnem in fizičnem svetu okrog njih. Ob tem spoznavajo tudi sebe in svoje lastne zmožnosti. Pri učenju in igri imajo radi svobodo in neodvisnost. Vloga gozdnega učitelja(-ice) ali vzgojitelja(-ice) je, da otroku pomaga pri vzpostavljanju pristnega stika z naravo, da spodbuja njegovo izkustveno učenje in samostojnost. K uspešni uresničitvi gozdnih idej lahko pomagajo skrbno načrtovane poti v gozd, s katerimi spodbujamo otroke k opazovanju, kreativni igri, razmišljanju ali spoznavanju okolice z vsemi čutili. Skozi seminar Učenje z naravo bomo vzpostavili temelje za svobodno raziskovalno učenje in pristno doživljanje narave na kočevskem v najbolj ohranjenih gozdovih Slovenije.

Vabimo vas na gozdni seminar UČENJE Z NARAVO, ki bo potekal v torek, 15. maja 2018, v Kočah, Kočevska Reka.

Skozi seminar bodo z vami:

Dr. Petra Draškovič Pelc, radovedna raziskovalka narave, fotografinja, popotnica, turistična vodnica in vodnica interpretatorka, ljubiteljica narave in hkrati doktorica biomedicinskih znanosti. Ukvarja se z vodenji v naravnih okoljih in s projekti interpretacije narave, sodeluje pa tudi v drugih raziskovalnih in fotografskih projektih. Obožuje tišino, mir in svetlobo divjih in nedotaknjenih, blizu so ji neokrnjeni predeli domače Kočevske in Slovenije.

Marko Slapnik, po duši ljubitelj in zaščitnik narave, gozdar, ki se že vrsto let aktivno ukvarja z interpretacijo narave in kulturne dediščine, z gozdno pedagogiko, s trajnostnim turizmom in z razvojem podeželja. S svojim zgledom je spodbujal razvoj trajnostnega turizma v krajinskem parku Logarska dolina, vodil je Center Rinka – zavod za turizem in trajnostni razvoj Solčavskega. Zadnja leta se v okviru Zavoda za pristna doživetja – Poseben Dan in podjetja Natur-Etno Alp posveča načrtovanju in izvajanju interpretacije dediščine ter izzivom trajnostnega razvoja v varovanih območjih.

Uroš Jelen prof. športne vzg.; sp. kinezioterapije: Gibalne vaje in gibanje v naravi imajo najmočnejši pozitivni vpliv na človeško telo v celoti. Narava nam ponuja ogromno možnosti za kvalitetno gibanje, zato večino svojega dela opravim na prostem. Na razvojnem oddelku vrtca skupaj odpeljemo otroke v naravo, kjer jim omogočimo izkušnjo zaznavanja narave preko njihovih čutil in jim pomagamo izvajati naravne oblike gibanja: jih zagugamo v spalnih vrečah, gibalno sprostimo, zmasiramo, jim omogočimo, da preko čutil spoznavajo naravo in skačejo s pomočjo pomočnika, jih postavimo na vse štiri na stabilnih in nestabilnih površinah, delamo z njimi preproste ravnotežne vaje, oponašamo živalska gibanja, itd.

Mag. Natalija Györek, ustanoviteljica Inštituta za gozdno pedagogiko in koordinatorica Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije. Gozdarka, ki ji je gozd vir ustvarjalnega navdiha in številnih idej, ki so dobro sprejete v številnih slovenskih vrtcih in šolah.

Več o seminarju