Our portfolio

VRTEC LAPORJE

Open Project

VRTCI OBČINE MORAVSKE TOPLICE

Open Project

VRTEC PRI OŠ PUCONCI

Open Project

VRTEC PRI OŠ PIVKA

Open Project

VRTCI BREZOVICA

Open Project

VRTEC PRI OŠ HORJUL

Open Project

VRTEC ŠKOFJA LOKA

Open Project

ZASEBNI VRTEC POD LIPO

Open Project

VRTEC JURČEK PRI OŠ GORNJI PETROVCI

Open Project

VRTEC PRI OŠ ŽIROVNICA

Open Project

ENOTA VRTEC KRIŽEVCI PRI OŠ KRIŽEVCI

Open Project

VRTEC PRI OSNOVNI ŠOLI PODGORA KUTEŽEVO

Open Project

OŠ TONETA ŠRAJA ALJOŠE, VRTEC NOVA VAS

Open Project

VRTEC MAVRICA TREBNJE

Open Project

VRTEC PRI OŠ JANEZA PUHARJA KRANJ – CENTER

Open Project

VRTEC PRI OŠ ŽIRI

Open Project

VRTEC PETER KLEPEC PRI OŠ CERKNO

Open Project

VRTEC LAŠKO

Open Project

JAVNI ZAVOD VRTEC ZREČE

Open Project

VIZ VRTEC ORMOŽ Z ENOTO VELIKA NEDELJA

Open Project

OŠ PODČETRTEK, VRTEC PODČETRTEK

Open Project

OŠ ŽUŽEMBERK, VRTEC SONČEK

Open Project

ZASEBNI VRTEC MINI VRTEC

Open Project

VRTEC RIBNICA

Open Project

VRTEC VESELA HIŠA CELJE

Open Project

VRTEC MURENČKI PRI OŠ DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM

Open Project

VRTEC PRI OŠ ŠALOVCI

Open Project

VRTEC PIKAPOLONICA PRI OŠ CERKLJE OB KRKI

Open Project

OSNOVNA ŠOLA VUZENICA – ENOTA VRTEC

Open Project

VRTEC OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ

Open Project

VRTEC KRALJ MATJAŽ PRI OŠ ČRNA NA KOROŠKEM

Open Project

VRTEC ZAGORJE OB SAVI

Open Project

OŠ KOZJE, ENOTA VRTEC ZMAJČEK KOZJE

Open Project

OŠ IVANA ROBA, VRTEC ŠEMPETER

Open Project

VVE PRI OŠ KUZMA

Open Project

OŠ VIDEM, VRTEC VIDEM

Open Project

OŠ SELNICA OB DRAVI VRTEC KOBANČEK

Open Project

VRTEC PRI OŠ RIBNICA NA POHORJU

Open Project

VRTEC PRI OŠ DR. ANTONA TRSTENJAKA NEGOVA

Open Project

VEČSTOPENJSKA ŠOLA S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM V ITALIJI – OV PIKAPOLONICA, PEVMA

Open Project

VRTEC PRI OŠ DR. IVANA PRIJATELJA SODRAŽICA

Open Project

ZASEBNO VARSTVO OTROK ISKRICE V OČEH

Open Project

OŠ CIRKULANE – ZAVRČ, OE VRTEC CIRKULANE IN OE VRTEC ZAVRČ

Open Project

OŠ RUDOLFA MAISTRA ŠENTILJ – VRTEC ŠENTILJ

Open Project

VRTEC ZELENA JAMA

Open Project

VRTEC KOČEVJE

Open Project

VRTEC PRI OŠ 16. DECEMBRA MOJSTRANA

Open Project

OSNOVNA ŠOLA VRANSKO TABOR – VRTEC VRANSKO

Open Project

OŠ DORNBERK, VRTEC DORNBERK IN VRTEC PRVAČINA

Open Project

ZAVOD CUTEPLAY

Open Project

PETROV VRTEC

Open Project

VRTEC PRI OŠ RAČE

Open Project

VRTEC CICIBAN NOVO MESTO

Open Project

VRTEC OTONA ŽUPANČIČA LJUBLJANA – ENOTA MEHURČKI

Open Project

VRTEC SONČEK ROGOZA

Open Project

OŠ TONETA PAVČKA – VRTEC CEPETAVČEK

Open Project

VRTEC PRI OŠ FRAM

Open Project

VRTEC VRHOVCI

Open Project

OŠ NAZARJE VRTEC NAZARJE

Open Project

VRTEC ČEBELICA PRI OŠ DR. PAVLA LUNAČKA ŠENTRUPERT

Open Project

VRTEC HOČE

Open Project

VRTEC PREVALJE

Open Project

OŠ RADLJE OB DRAVI, VRTEC RADLJE OB DRAVI, ENOTA VUHRED

Open Project

VRTEC CICIBAN SEVNICA

Open Project

OT(R)OK, KREATIVNE OTROŠKE DELAVNICE, NINA MEŽEK S.P.

Open Project

VRTCI OBČINE ŽALEC

Open Project

VRTEC ČEBELICA PRI OŠ GABROVKA DOLE

Open Project

VRTEC PRI OŠ JOŽETA HUDALESA JUROVSKI DOL

Open Project

VRTEC CICIBAN LJUBLJANA

Open Project

VRTEC SONČNICA PRI OŠ VELIKI GABER

Open Project

VRTEC MIKLAVŽ – OŠ MIKLAVŽ PRI ORMOŽU

Open Project

VRTEC PRI OŠ MILANA MAJCNA ŠENTJANŽ

Open Project

VRTEC JOŽEFE MASLO ILIRSKA BISTRICA

Open Project

VRTEC TRŽIČ

Open Project

VRTEC BELTINCI

Open Project

Vrtec Mehurčki Komenda

Open Project

Vrtec pri OŠ Toneta Tomšiča Knežak

Open Project

Vrtec Šmartno ob Dreti

Open Project

VRTEC PRI OŠ KUNGOTA

Open Project

VRTEC NAJDIHOJCA PRI OŠ DR. JOŽETA TOPORIŠIČA, ODDELKI VRTCA PŠ KAPELE

Open Project

VIŠKI VRTCI

Open Project

VRTEC RADENCI – RADENSKI MEHURČKI ENOTA GROZDEK

Open Project

VRTEC TRBOVLJE

Open Project

VRTEC PRI OŠ DR. ANTONA DEBELJAKA LOŠKI POTOK

Open Project

VRTEC ČRNUČE

Open Project

VVE pri OŠ Raka

Open Project

Vrtec Kurirček Logatec

Open Project

OŠ Rudolfa Maistra Šentilj Vrtec Ceršak

Open Project

Hiša otrok Frančiška Sedeja d.o.o.

Open Project

Modra pikica zavod za izobraževanje

Open Project

Vrtec Mengeš

Open Project

Vrtec Postojna

Open Project

Vrtec pri OŠ Artiče

Open Project

Vrtec pri OŠ Stražišče, Enoti Besnica in Žabnica

Open Project

Vrtec (VIE) Podgorci pri OŠ Velika Nedelja

Open Project

Vrtec pri OŠ Čepovan

Open Project

OŠ Šmarjeta Vrtec Sonček

Open Project

Otroška igralnica Malina, Zasebni vrtec Malina

Open Project

OŠ Stopiče – Vrtec Stopiče

Open Project

Vrtec Najdihojca, Ljubljana

Open Project

Vrtec Črešnjevec-Leskovec, enota Leskovec (OŠ Dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec)

Open Project

Vrtec Deteljica (OŠ Mirna)

Open Project

Vrtec Mavrica Trebnje

Open Project

Vrtec Čriček Zgornja Bela (OŠ Matije Valjavca Preddvor)

Open Project

Zasebni vrtec Kobacaj

Open Project

Zasebni vrtec Čarobni gozd

Open Project

Vrtec Kekec Grosuplje

Open Project

Vrtec Urša

Open Project

Vrtec Stopiče (OŠ Stopiče)

Open Project

Vrtec pri OŠ Solkan (OŠ Solkan)

Open Project

OŠ Prebold Vrtec Prebold

Open Project

Vrtec Polhek pri OŠ heroja Janeza Hribarja

Open Project

Vrtec Pedenjped Ljubljana

Open Project

Vrtec Mavrica Vojnik

Open Project

Vrtec Lovrenc na Pohorju (OŠ Lovrenc na Pohorju)

Open Project

Vrtec Ledina

Open Project

Vrtec Korte (Vrtec Mavrica Izola)

Open Project

Vrtec Hrastnik

Open Project

Vrtec pri OŠ Gorišnica

Open Project

Vrtec Galjevica

Open Project

Vrtec Dobrna

Open Project

Vrtec Ciciban Miklavž na Dravskem polju

Open Project

Vrtec Ciciban Kompolje (Vrtec Ringaraja, JVIZ OŠ Dobrepolje)

Open Project

Vrtec Bled

Open Project

Vrtec Antona Medveda Kamnik

Open Project

Vrtec Ajda (Vrtec Ciciban)

Open Project

Vrtec “Martin Krpan” Cerknica

Open Project

Hiša otrok Montessori svet Celje

Open Project

Hiša mavričnih otrok, zasebno montessori gozdno varstvo

Open Project