Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: Katarina Alič

Čeprav je vrtec umeščen v mestno okolje, poskušamo otrokom dnevno, v vseh letnih časih in tudi različnih vremenskih razmerah, omogočiti dovolj stika z naravnim okoljem, oz. bivanja v naravi. Igrišče, ki je prvo takšno zatočišče, ponuja otrokom dosti prostora in možnosti za igro z naravnim materialom, ki ga najdejo. Otroci že zmorejo daljše sprehode v okolico, v park Kodeljevo, na travnike Šmartinskega parka, Štepanjskega naselja, Fužin, na Golovec, Ljubljanski grad. Jeseni so bili 3 dni na taboru v kampu Menina, obiskali so Polhov doživljajski park in so v pričakovanju letovanja na morju. Na prostem so pogoste tudi vadbene gibalne ure. Skrbijo za lasten zelenjavni vrtiček in urejajo igrišče (pometamo, grabimo, pobiramo storže, listje, pesek, zemljo…).

Otroci si znajo sami poiskati sredstva za igro, del tega tudi prenesti v notranji prostor. Na ta način bogatijo svojo domišljijo in ustvarjalnost, ki jo tudi sicer zelo spodbujajo. Vključeni so v načrtovanje, izvedbo dejavnosti in v samo vrednotenje. Ves čas imajo možnost svoje znanje in izkušnje preverjati in nadgraditi. Posebno pozornost posvečajo medsebojni pomoči, sodelovanju, medvrstniškemu učenju in seveda spodbudnemu učnemu okolju, ki otroke napeljuje, da so kar najbolj aktivni in vpeti v proces. Otrokom poskušajo približati naravo tudi skozi senzoriko, prebuditi njihove čute, da bi znali videti lepoto narave, njene barve, se je spoštljivo dotikali, jo znali vonjati, poslušati,  občutiti mir, tišino, glasove v naravi, se za trenutek ustaviti.

V prihodnje nameravamo podrobneje spoznati prav gozd, ki bo (zaradi starosti otrok in njihove fizične zmogljivosti) lažje dosegljiv. Otroci imajo gozd radi, predstavlja jim izziv. Pogosto ga povezujejo z živalmi. Premagovanje ovir, ki jih zmorejo (vzpon, sestop, prestopanje korenin, hoja po  podrtih deblih, preko potoka…) jim da občutek, da so uspešni, kar dobro vpliva na njihovo samopodobo in upajo, posledično tudi na njihov bodoči način življenja.

Zapisala: Andreja K. Klešnik