Vrtec (VIE) Podgorci pri OŠ Velika Nedelja

Podgorci 81 a, 2273 Podgorci

Kontaktna oseba: Nataša Gregur

Vrtec se nahaja na podeželju, v neposredni bližini narave. Naravne danosti v bližini vrtca koristijo v izobraževalne in vzgojne namene, vendar do sedaj niso sistematično vnašali načel gozdne pedagogike v delo. S pristopom v Mrežo gozdnih vrtcev želijo načela gozdne pedagogike še bolj sistematično vključevali v dejavnosti v vrtcu in sicer na vseh področjih Kurikula (gibanja, jezika, matematike, narave, družbe in umetnosti).

V vseh letnih časih neposredno opazujejo spremembe v bližnjem okolju in v naravi, opravijo veliko opazovalnih sprehodov in zelo pogosto prenesejo učenje in igro v bližnji gozd ali na travnik. Pri tem sodeluje celoten vrtec, dejavnosti pa prilagajajo razvojnim značilnostim in zmožnostim otrok. Ideje črpajo iz primerov dobrih praks v drugih vrtcih, pogosto pa so pobudniki za različne dejavnosti prav otroci. Ugotavljajo, da bivanje otrok na prostem, v naravi, blagodejno vpliva na njihov vsestranski razvoj. Otroci v različnih naravnih okoljih tako dobijo veliko gibalnih, miselnih in ustvarjalnih izzivov in s tem, ko jih rešujejo tudi razvijajo jezik, socialne odnose, rešujejo konflikte, pridobivajo pa tudi na samopodobi in zavesti. Stik z naravo ima tudi pozitivne učinke na čustveni razvoj otrok, pozornost in samoregulacijo.