Murnova ulica 14, 1230 Domžale

Kontaktna oseba: Nuška Rožič

Vrtec Urša ima v Domžalah in okoliških vaseh šest enot. Vse enote se nahajajo v bližini travnikov, rek, gozdov, kar strokovnim delavcem omogoča, da otrokom predstavljajo in omogočajo vsakodnevni stik za naravo. Že nekaj let izvajajo projekt Gozdni eksperiment, s katerim strokovni delavci svoje delo iz vrtčevskih igralnic uspešno selijo v gozdne igralnice. Gozd je tako v Vrtcu Urša prostor za spontano igro, za vodene dejavnosti in za sproščanje. To je prostor, kjer prevladuje pozitivna učna klima. Otroci v gozdnih dejavnostih uživajo, postanejo del gozda samega ter pri raziskovanju uporabljajo vsa svoja čutila, tekom let pa razvijejo tudi spoštljiv odnos do gozda. Navdušenje otrok je veliko, ker jim bivanje v gozdu vsakič posebej predstavlja nov izziv in spoznanja.