VRTEC TRŽIČ

Cesta Ste Marie Aux Mines 28, 4290 Tržič

Kontaktna oseba: Andreja Ahačič

V šolskem letu 2019/20 so se v Vrtcu Tržič odločili, da se pridružijo Mreži gozdnih vrtcev in šol Slovenije, v kateri se povezujejo pedagoške institucije, ki želijo negovati ljubezen do naravnega okolja in vzgajati, rasti ter se razvijati z roko v roki z vsem, kar nam le-to ponuja.  Njihova vse bolj ustaljena praksa zadnjih let je, da poskušajo čim več dejavnosti izpeljati na prostem ali v bližnjih gozdovih enot oz. dislociranih oddelkov našega vrtca. Bivanje v naravi dobro vpliva na počutje otrok, kot tudi strokovnih delavcev. Otroci imajo z obiskovanjem različnih naravnih okolij možnost izkustvenega učenja, ki jim zagotavlja še bolj učinkovito pridobivanje novih izkušenj in znanj za implementacijo v nadaljnje življenje. Z raziskovanjem, spremljanjem, spoznavanjem žive in nežive narave, otroci razvijajo spoštljiv, naklonjen ter odgovoren odnos do narave in živih bitij. Strokovnim delavcem pa naravno okolje nudi možnost preizkušanja in spodbujanja različnih pristopov in metod, ki pripomorejo k lažjemu spoznavanju in razumevanju naravnih zakonitosti. Dejavnosti na prostem pozitivno vplivajo na celostni razvoj vseh otrok, pri čemer se ozirajo tudi po dodatnih možnostih spodbude razvoja otrok s posebnimi potrebami.

Idejo o prenosu večine dejavnosti na prosto, v naravno okolje, si želijo uresničevati tudi v prihodnje. V ta namen bodo poskušali pridobiti zaščitno opremo za otroke in zaposlene: nepremočljive hlače, škornje, dežnike, dežne plašče. Več poudarka bodo namenili ozaveščanju staršev in poglobljenem sodelovanju z njimi, organizirali bodo delavnice za zaposlene in starše o spoznavanju rastlinskih vrst v naši okolici, sestanke in srečanja bodo v čim večji meri izvajali v naravi, z lastniki gozdov v okolici vrtca, bodo sklenili dogovore o uporabi gozdnih površin.