VRTEC TRŽIČ

Cesta Ste Marie Aux Mines 28, 4290 Tržič

Kontaktna oseba: Dragana Jevtič

Misel, ki nas vodi in spodbuja, se glasi: Gozd – narava skozi oči predšolskih otrok. Vseh 8 enot Vrtca Tržič je lociranih v neposredni bližini gozda, travnikov in drugih naravnih danosti, ki jih tudi z veseljem obiščemo. V prejšnjih letih se je oblikovala želja po gozdni igralnici, v tem letu pa bomo to tudi realizirali. Vse enote imajo dostop do gozda, na dveh lokacijah pa bomo imeli stalni gozdni igralnici. Glavni kreatorji, opremljevalci, ustvarjalci in obiskovalci bodo otroci. Želimo jim omogočiti dovolj časa in možnosti, da bodo sami začutili naravo, saj je naše najbogatejše učno okolje. Zgledi vlečejo, zato bomo drug drugega spodbujali k preživljanju časa v naravi ravno preko dobrih izkušenj, spodbud, skupnih projektov, izzivov. Zbrane ideje, dejavnosti zbiramo v naši gozdni e-igralnici, ki se širi in je v spodbudo pri iskanju novih idej. Bivanje na prostem, prihajamo!