OŠ Stopiče – Vrtec Stopiče

Stopiče 37, 8322 Stopiče

Kontakta oseba: Maja Klobučar

So vrtec ob vznožju Gorjancev, ki deluje v naravi in z naravo. Gozd jih obkroža na vsakem koraku. Z otroki redno zahajajo v gozd, kjer otroci raziskujejo živo in neživo naravo; se svobodno gibajo in razmišljajo in tako samostojno premagujejo dane izzive in predsodke. Izkušnje, ki jih otroci pridobijo v gozdu, vplivajo na pozitivno samopodobo, socialne odnose v oddelku, otroci si gradijo samozaupanje, razvijajo ustvarjalnost in domišljijo. Na takšen način razvijajo tudi spoštljiv in odgovoren odnos do žive narave; učijo se življenja v sožitju z naravo.

Gozdno pedagogiko izvajajo tako v oddelku starejših otrok, kot tudi v oddelku najmlajših že drugo leto zapored in čedalje več strokovnih delavcev se odloča za takšen pristop.

Ideje za delo v gozdu črpajo predvsem iz otrok; njihova najljubša aktivnost je prosta igra raziskovanja, ki zajema hkrati vsa področja kurikuluma; otroci plezajo, skačejo, spoznavajo živa bitja, zgradijo trdnjavo ali poiščejo kakšen improviziran instrument.

V letošnjem šolskem letu bodo v gozd povabili tudi starše, da jim pokažejo, kakšni gozdni zakladi se skrivajo v njem.