VRTEC RIBNICA

Majnikova 3, 1310 Ribnica

Kontaktna oseba: Tina Mate

 

»Otroci, ki so blizu naravi, jo doživljajo kot vir občudovanja, veselja in navdiha. Čudenje – prej kot pa knjige, besede ali učenje vseh dejstev – usmerja in motivira učenje predšolskih otrok, kako skrbeti za okolje.«

R. Wilson, 1999

Vrtec Ribnica se nahaja v osrčju gozda, ki se razprostira med malo in Veliko goro. Gozdno pedagogiko so kot prednostno nalogo v vrtcu začeli izvajati v šolskem letu 2020/21 in sicer za otroke v drugem starostnem obdobju. V šolskem letu 2021/22 je v izvajanje gozdne pedagogike vključenih 15 oddelkov Vrtca Ribnica.

Otroci v gozdu uživajo, razvijajo naravoslovne kompetence in se o gozdu učijo preko praktičnih izkušenj. Pri bivanju v gozdu opazujejo, raziskujejo, razvrščajo, eksperimentirajo in pridobivajo socialne spretnosti z vrstniki. So radovedni in spoznavajo gozd s čutili.

Strokovne delavke podpirajo njihove interese, učenje in razvoj. Prizadevajo si, da bi otroci pridobili pozitiven odnos do narave in njenih prebivalcev. Bivanje v gozdu jim omogoča povezovanje narave z različnimi področji kurikula.

Opažajo, da je pri otrocih v gozdu prisotna simbolna igra, ki je kakovostni del predšolskega programa. V njej otroci analizirajo, načrtujejo, preizkušajo in se učijo medsebojnih odnosov, ki so pomembni za njihovo prihodnost.

Vsi udeleženi vzgojitelji in otroci se že veselijo aktivnega bivanja v gozdu, kjer se bodo lahko učili drug od drugega.