Vrtec pri OŠ Stražišče, Enoti Besnica in Žabnica

Šolska ulica 2, 4000 Kranj

Kontakta oseba: Janja Zupan

V vrtcu se zavedajo, da je gibanje v naravi pomembno za otrokov celostni razvoj, zato se jim zdi gozd primerno in hkrati bogato učno okolje, ki omogoča uresničevanje ciljev  iz vseh področij kurikula za vrtce. V gozdu spodbujajo kreativnost, radovednost, sodelovanje, samozaupanje, spoštljiv odnos do narava in v ospredje postavljamo izkustveno učenje. Spoznali so že gozdni bonton, s pomočjo katerega so se naučili primernega odnosa do narave. V  gozdu so opazovali in spoznavali drevesa, njihove korenine, debla in krošnje. Otroci so prepoznali in pravilo poimenovali drevesa, ter jih razvrstili med iglavce in listavce. Igrali so se različne igre (skrivalnice, poišči drevo, ki je….,) lovili med drevesi, plezali in skakali iz štorov, hodili po večjih vejah, iskali največji in najmanjši kamen, vejo, list. Nabirali so gozdne plodove in jesenske liste, katere so otroci poimenovali, jih razvrščali, šteli, primerjali, izdelovali razne izdelke in se z njimi igrali. Iz naravnih materialov so izdelali poligon, na katerem so se otroci brez težav gibali in ob tem uživali. Gozd je za njih okolje, ki otroku ponuja nešteto izzivov ter ga uči odgovornosti  do sebe, drugih in narave.

dav