OŠ Rače, Enota Vrtca pri OŠ Rače

Grajski trg 1, 2327 Rače

Kontaktna oseba: Nina Pušenjak

Vrtec pri OŠ Rače se nahaja na prelepi pokrajini, sredi travnikov, polj in gozdov. V letu 2020/2021 se s projektom gozdna pedagogika srečujejo prvič, kar predstavlja velik izziv v prihodnje. Že velikokrat so izvajali zanimive dejavnosti na prostem, v gozdu, travniku, zato so se na pobudo strokovnih delavcev odločili, da se tudi njihov vrtec vključi v mrežo. Vključenih je vseh enajst oddelkov vrtca, saj radovednost in raziskovanje pri otrocih ne pozna meja. V vrtcu spodbujajo kreativnost, sodelovanje, inovativnost otrok, zato so sklenili, da z njihovim delom, idejami in zamislimi popestrimo vsakdan. Dejavnosti bodo prilagodili glede na starost otrok, saj je za najmlajše gozd nekoliko predaleč, tako bodo vzgojiteljice dejavnosti prenesle na bližnji travnik. Za starejše otroke bo gozd predstavljal njihovo igralnico, kjer ga bodo spoznavali v vseh letnih časih, raziskovali skrite kotičke, ga ponotranjili in prenesli svoja doživetja tudi v vrtec. S skupnim načrtom v skupini bodo poskušali gozd obiskovati vsaj enkrat na teden. Povezovali se bodo tako z zunanjimi sodelavci: lovci, gobarji, gozdarji, kmetje, ki jim bodo prikazali naravo še bolj podrobno in raznoliko in seveda tudi s starši. V naravo bodo prenesli vsa področja iz Kurikuluma za vrtce, ki bodo otroke bogatile za pridobivanje še več pestrih in zanimivih izkušenj. Z obiskom gozda se otroci napolnijo z novo energijo, sproščenostjo in s svojim zadovoljstvom pokažejo kako pomembna je za nas narava.