Vrtec pri OŠ Fram

Mlinska ulica 8, 2313 Fram

Kontaktna oseba: Ines Mohorko Germ

Posamezni oddelki Vrtca Fram Gozdno pedagogiko poglobljeno izvajajo že več let. Vrtec leži na podeželju, kjer je neomejeno možnosti za izvajanje in doseganje najrazličnejših ciljev iz kurikuluma. Pri svojem delu cilje iz področja gibanja, jezika, umetnosti, družbe in matematike koreliramo s področjem narave in jih v svojih pripravah usmerjamo na učni proces dela z metodo igre in izkustvenega učenja v in ob gozdu. Ideje pogosto črpamo iz spletne strani Inštituta za gozdno pedagogiko, največ pa iz otrok, njihove motivacije, njihovih gibalnih in drugih sposobnosti ter internetnih virov. Otroci se v naravi dobro počutijo. V gozdu pridobivajo zaupanje vase in v svoje telo, ter izkušajo svobodo in neomejeno možnosti za razvoj igre ob gibanju. Ob spontani igri se razvija tako ustvarjalno kot logično mišljenje, krepijo se prijateljski odnosi, vzajemno sodelovanje in medsebojna pomoč.

Vzgojiteljem izziv predstavljajo morebitne nevarnosti, ki jih srečujemo v gozdu. Sem spada predvsem odgovornost vzgojitelja do varnega bivanja v naravi, klopi, ipd. Med izvajanjem gozdne pedagogike opažajo večjo povezanost v trikotniku zaupanja med starši in otroki ter vrtcem. Vrtec s starši pogosteje sodeluje. Opaziti je več medsebojne komunikacije in pozitivnih povratnih informacij s strani staršev. V prihodnosti se želijo povezati z lokalno skupnostjo, lovsko družino, planinskim društvom, ipd. ter z njihovo pomočjo ustvariti gozdno učilnico.