Vrtec pri OŠ Čepovan

Čepovan 87, 5253 Čepovan

Kontaktna oseba: Branka Ušaj

Vrtec Čepovan je manjši vrtec ob OŠ Čepovan. Vrtec stoji v neposredni bližini gozda, zato vanj redno zahajajo, na sprehod, nabirajo material za načrtovane dejavnosti, prosto ustvarjajo in preživljajo čas v naravi.

Dejavnosti izpeljujejo tako, da vključujejo vsa čutila in doživljanje narave v vsej njeni lepoti. V naravi dosegajo cilje vseh področij kurikula: z gibanjem v naravnem okolju (položna, strma, hribovita tla) izboljšujejo koordinacijo telesa in predvsem vzpostavljanje povezav v možganih, s plezanjem izboljšujejo ravnotežje, moč, z rokovanjem z gozdnimi plodovi veliko delamo na prstnih spretnostih, učijo se “bibarij”, berejo zgodbe in se veliko pogovarjajo.

Izziv se jim včasih zdi vzdrževanje ravnovesja med otrokovo željo in potrebo po gibanju, kot je plezanje po drevesih, zadrževanje na prostem ob različnih vremenskih razmerah in željami staršev, vendar se bodo še naprej trudili za optimalen razvoj otrok.