Graščinska cesta 7, 3312 Prebold

Kontaktna oseba: Mateja Matko

V vrtcu v Preboldu je gozdna pedagogika del vsakdanjika že vrsto let. Za obiske gozda, travnikov, polj in drugih naravnih okolij v okolici vrtca imajo lepe pogoje. Poglobljeno oz. načrtovano delo z otroki v gozdu poteka od leta 2016 in se izvaja predvsem na področju gibanja (sprehodi, pohodi, hoja po različnih površinah …) in pri naravoslovnih dejavnostih (spoznavanje gozda, dreves, podrasti, živali). V delo vključujejo tudi lokalno lovsko društvo. V skladu z gozdno pedagogiko skušajo otrokom privzgojiti spoštovanje do narave. Vzgojitelji opažajo, da se na prostem otroci hitreje in bolj kakovostno učijo. Tukaj so bolj umirjeni, bolj zbrano poslušajo, pri učenju uporabljajo vsa čutila.

Kako v Vrtcu Prebold skrbijo za ptice, si lahko ogledate tukaj.

Vse o sprehodih v gozd najdete tukaj.

Opazovanje mresta in žab spomladi 2020.