VRTEC MURENČKI PRI OSNOVNI ŠOLI DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM

Krvavška c. 2, 4207 Cerklje na Gorenjskem

Kontaktna oseba: Karmen Basej

 

Z gozdno pedagogiko so se v vrtcu Murenčki srečali v letu 2020/21. Predšolska skupina se je takrat enkrat tedensko odpravila v gozd, ga spoznavala na različne načine, predvsem skozi prosto igro. Glede na prenesene izkušnje, sta se v letošnjem šolskem letu (2021/22) dve skupini, Medvedki in Čebelice, odločili za vključitev gozdne pedagogike v LDN.

Z otroki najmanj dvakrat tedensko, ob torkih in četrtkih, obiščejo gozd. Izbrane imajo tri lokacije, ki jim omogočajo raznolik vpogled v gozdno dogajanje, obenem pa omogočajo razvijanje in krepitev različnih gibalnih sposobnosti.

Cilj, ki mu sledijo je, otroku približati naravo. Opazovanje, individualni  interes otroka, kreativnost, aktivne dejavnosti, so osnova na kateri postavljajo temelje za razvijanje odnosa do žive in nežive narave.

Otroci spoznavajo gozdni bonton – zmorejo se umiriti in prisluhniti dogajanju. Doživljajo veličino in prostranost gozda: opazujejo drevesa, njihovo raznolikost in velikost, raziskujejo dogajanje pod jesenskim listjem, še vedno pa njihovo pozornost v največji meri pritegnejo mimoidoče živali: veverice, močeradi, deževniki.

Blizu so jim tudi pravljična bitja, ki živijo v gozdnih tleh, skrita med drevesnimi koreninami. Le ta jim velikokrat pripravijo kakšno presenečenje, ki je spodbuda za nadaljnje raziskovanje. V tekočem letu imajo namen prinesti delček gozda na vrtčevsko igrišče, kjer bodo postavil čutno pot, ki se bo skozi letne čase spreminjala ter dodati nekaj elementov iz gozda, kot so štori, palice, plodovi, s katerimi bodo otroke dodatno spodbudili ne samo h gibanju temveč tudi k razvoju proste igre.