Prušnikova 29 a, 3212 Vojnik

Kontaktna oseba: Simona Žnidar

V nekaterih oddelkih vrtca Mavrica v Vojniku želijo vzgojitelji v učilnici narave aktivirati vsa čutila otrok in umestiti dejavnosti zdravega življenjskega sloga v vsa področja kurikuluma za vrtce. V gozdu se družijo in uživajo v »glasbi« gozda vsaj enkrat tedensko ne glede na vreme in letni čas. Gozd raziskujejo in doživljajo z vsemi čutili – želijo ga videti, čutiti, vonjati, okusiti in otipati, zato izzive pripravljajo tako, da so sami otroci raziskovalci, opazovalci, ustvarjalci … Preko rednih sprehodov in izzivov, ki jih pripravljajo v igralnici v naravi, razvijajo pedagoški delavci vrtca pri otrocih spoštljiv odnos do gozda, spodbujajo jih tudi, da bi našli stik s samimi seboj in z naravo.