Čufajeva ulica 14, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: Maja Klančar

V ljubljanskem vrtcu Ledina izhajajo skoraj vse dejavnosti iz interesov, želja in potreb otrok. Ker so otroci radi na prostem, izvajajo vzgojitelji vse več dejavnosti z vseh področij kurikuluma v naravi. Na prostem se otroci veliko gibljejo, prebirajo knjige, se učijo pesmi, tam imajo jutranji krog, izvajajo matematične dejavnosti, raziskujejo živali na gozdnih tleh, skrbijo za čistočo narave itd. Za sprehod v gozd in izvajanje aktivnosti jim vreme ne predstavlja nobene ovire – to prepoznavajo zgolj kot možnost, ki jo daje narava, da lahko gozd raziščejo v vsej njegovi raznolikosti. Gozdno pedagogiko, ki jo uspešno povezujejo tudi z NTC elementi, izvajajo v štirih skupinah otrok različnih starosti, od najmlajših do najstarejših. Opažajo, da so otroci, ki jih vključujejo v gozdne aktivnosti, gibalno spretnejši, bolj ustvarjalni, imajo bolj razvito domišljijo, hitreje razmišljajo in hitreje sprejemajo in se odzivajo na ponujene asociacije.