VRTEC LAŠKO

Cesta na Svetino 2a, 3270 Laško

Kontaktna oseba: Darja Učakar

 

Vrtec Laško deluje na 10 različnih lokacijah v občini, vse pa so bolj ali manj obdane z naravnimi danostmi – travniki, gozdovi, potoki in polji.

Vzgojiteljice v Vrtcu Laško se zavedajo, da bivanje na prostem in dejavnosti v naravi bogatijo celostni razvoj otrok, zato se trudijo, da vsaj enkrat tedensko ali večkrat zapustijo “varno” zavetje vrtca ter se odpravijo raziskovat okolico.

Otrokom omogočajo, da naravo opazujejo, raziskujejo in doživljajo v vseh letnih časih in z vsemi čutili. Pri tem poskrbijo, da dejavnosti v naravi povežejo z vsemi področji kurikula za vrtce in obenem ne pozabijo na razvoj spoštljivega in odgovornega odnosa do narave.

V prihodnje si želijo za tovrstno delo pridobiti še večje zaupanje staršev. Poudariti želijo, da otroci veliko pridobijo na vseh področjih razvoja in da niso pomembni umazani škornji in obleka, pač pa dobra volja in izkušnje, ki ostanejo za celo življenje.

V šolskem letu 2021/22 se v mrežo aktivno vključujejo štiri pedagoške strokovne delavke, iz treh različnih enot in upajo, da k izvajanju pritegnejo še katero od sodelavk.