Vrtec Kurirček Logatec

Notranjska cesta 7a, 1370 Logatec

Kontaktna oseba: Nada Cindrič

V vrtcu že tretje leto izvajajo projekt Moj kotiček v gozdu, katerega poudarek je na izvajanju dejavnosti v naravi, predvsem pa v gozdu.

V tem času je v projektu sodelovalo 6 do 7 oddelkov, predvsem tistih, ki imajo gozd v bližini. Gozd tako postaja njihova nova igralnica, kjer se odvijajo številne dejavnosti, iz vseh področij kurikula. Vanj pa so prenesli tudi druge dejavnosti, kot so praznovanja rojstnih dni, »gledališke« predstave, sodelovanja s starši, Kurirčkovo olimpijado. V Knjižnici Logatec so pripravili razstavo o projektu, naredili dve čisto pravi gozdni igralnici in še in še …

Otroci so radi v gozdu, kjer iz najrazličnejših naravnih materialov ustvarjajo, se z njimi igrajo, med seboj sodelujejo. Gozd spoznavajo z vsemi čutili, narava jih sprosti in umiri.

Razvijajo gibalne spretnosti, medsebojne odnose, imajo možnost plezanja, plazenja, premagovanja različnih ovir, pomoč drug drugemu. Spoznavajo pomen gozda za človeka, povezanost človeka in narave, pomen skrbi za naravo in spoštovanje narave nasploh. Bivanje in dejavnosti v gozdu ponujajo možnosti vseživljenjskega učenja, omogočajo razvijanje funkcionalnih znanj, učijo nas odgovornega odnosa do narave (povzeto po Gyӧrek, 2016).

Strokovne delavke so se udeležile nekaterih seminarjev v organizaciji Inštituta za gozdno pedagogiko, znanje pa so iskale tudi v tovrstni literaturi, ne nazadnje pa so ugotovile, da tak način dela spodbuja tudi njihov ustvarjalnost, saj so našle mnogo idej in zamisli o tem, kaj početi v gozdu. Predvsem pa smo pri bivanju in dejavnostih v gozdu izhajale iz interesov otrok. Ugotovile so, da gozd blagodejno vpliva tudi na njih in pomirja napetosti.

Projekt so pohvalili tudi starši, ki jim pri mnogih dejavnostih z veseljem priskočijo na pomoč.