VRTEC KRALJ MATJAŽ PRI OŠ ČRNA NA KOROŠKEM

Lampreče 31, 2393 Črna na Koroškem

Kontaktna oseba: Marjana Tevč

 

Vrtec Kralja Matjaža Črna na Koroškem, skupaj z dislocirano enoto Žerjav leži na podeželju, ki je obdano s hribovitim gozdom in mirno naravo. Okolje jim nudi neizmerne možnosti za spoznavanje, raziskovanje, učenje in urjenje spretnosti. V vrtcu že vrsto let obiskujejo gozd, jase, obrobje gozd in travnike.

Pri delu izhajajo iz ciljev področja narave, ki so zapisani v kurikulu, ter jih prilagajo vsem ostalim področnim ciljem. Ideje za izvedbo črpajo iz zanimanja otrok, strokovne literature, spletnih strani in aktivnosti v okviru drugih projektov. Pri tem izhajajo iz otrok in njihovih potreb. Otroci se na aktivnosti odzovejo z navdušenjem, zanimanjem in sodelovanjem.

Z obiski gozda urijo gibalne sposobnosti, senzoriko, pozornost, razvijajo domišljijo, spoznavajo živi in neživi svet, pridobivajo zaupanje vase in razvijajo logično mišljenje.

Največji izziv jim predstavlja dostopnost in oddaljenost ustreznih gozdni površin, ter varnost otrok zaradi velike možnosti ugriza strupenih kač, predvsem v kraju Žerjav. Pri delu sodelujejo z lovci in gozdarji, v prihodnosti pa si želijo še bolj utrditi povezave z lokalnimi društvi in poiskati ter urediti ustrezen in varen kotiček za gozdno igralnico.