Korte 14, 6310 Izola

Kontaktna oseba: Vanja Bolčič Makovac

V manjšem vaškem vrtcu v Kortah do letos niso načrtno izvajali vsebin gozdne pedagogike, čeprav so veliko dejavnosti izvajali v naravi in v povezavi z naravo. Sprehod pri njih ne mine brez obiska bližnjega gozda. V gozdne dejavnosti so vključeni otroci vseh starosti od 1 do 6 let, sodelujejo tudi njihovi starši. Z otroki nabirajo različne plodove, se pogovarjajo o njihovih značilnostih, rasti, uporabnosti in podobnem. Otroci tudi sami pripovedujejo izkušnje s svojih sprehodov s starši. Medsebojno si podajajo znanje in spodbujajo zanimanje pri vrstnikih, kar vpliva pozitivno tudi na starše, ki se radi tudi kasneje vračajo z otroki v gozd. Naravne znamenitosti povezujejo z vaško zgodovino in naravo. Primerjajo življenje nekoč in danes. Učijo se, kako gozdne dobrine izkoristiti v kulinariki, turizmu, pri kmetovanju. Otroke in starše spodbujajo k obisku gozda in nabiranju gozdnih plodov tudi s Kostanjčkovimi pikniki. Na temo gozda preberejo veliko zgodb in ustvarjajo, na primer herbarij.