Vrtec Kočevje

Cesta na stadion 3

Kočevje

Kontaktni osebi: Nataša Tišlarič in Majda Puhar

 

Vsak kraj ima svoje značilnosti, ki so odraz dejavnosti in ustvarjalnosti ljudi, pečat pa dajejo kraju nekatere dejavnosti, ki so tradicionalne ali pa to šele postajajo. Kočevska je dežela gozdov. Gozd je v Kočevju simbol prepoznavnosti kraja in odraz njenega odnosa do trajnostnega razvoja. Prav te posebnosti našega kraja nas spodbujajo k iskanju načina, kako otroke na izviren način motivirati k spoštovanju in raziskovanju okolja, v katerem živijo.

Strokovni delavci opažajo, da so otroci v odprtem prostoru bolj motivirani za raziskovanje, so bolj radovedni in kreativni, nova znanja osvajajo brez velikih naporov. Otroci, ki več časa preživijo v naravi so bolj zdravi, bolj prilagodljivi, se lažje soočajo s stresom, imajo boljšo koncentracijo. Iz teh razlogov so obiski gozdov sestavni del življenja in dela v našem vrtcu. Ob bivanju v gozdu otrokom odpiramo nove poti pri spoznavanju naravoslovja, umetnosti, gibanja, matematike, družbe in jezika. Z igro v gozdu otrokom ponujamo kvalitetno učenje v sožitju z naravo, v ospredju je izkustveno učenje ter raziskovanje z vsemi čutili in jim v naravnem okolju ponudimo možnosti za igro prav na vseh kurikularnih področjih. Da so gozd otrokom še bolje približali so strokovni delavci v letih 2015, 2016, 2017 pridobivali znanje na seminarjih v izvedbi Inštituta za gozdno pedagogiko in pridobljeno znanje prenašali med kolege in otroke.

Gozd je tudi prijetno in privlačno okolje za oddih, rekreacijo in številne dejavnosti, ki se odvijajo v njem. Vsako leto v Vrtcu Kočevje izvedejo pohod vseh generacij. Na poti opazujejo naravo, rešujejo preproste naloge ter gozd in naravo začutijo z vsemi čutili.

Poleg koristi, ki jim jih daje gozd, spoznavajo tudi bogastvo kulturne in naravne dediščine kočevskih gozdov (oglarjenje, rezbarjenje itd). S primernimi vsebinami otrokom približajo življenje in delo nekoč ter tradicije, ki iz tega izhajajo. Z vključevanjem v dejavnosti, vplivajo na njihovo dojemanje in vrednotenje preteklosti ter jih spodbujajo k ohranjanju vrednot. Tako oblikujemo njihov odnos do kulturne in naravne dediščine tudi v prihodnosti.

Kočevski gozdovi in bogastvo čudovite narave nas hitro popelje v pravljico. Izkoriščajo naravno danost, vodijo otroke v svet domišljije doma, v domačem okolju. Otroci in zaposleni so ustvarili svojo, našo pravljično deželo, kjer spoznavajo gozdne skrivnosti medvedove dežele. Po Medvedovi deželi vodi krožna pot, ki omogoča otrokom nepozabno in prijetno srečanje z naravo, pravljicami in igro. Na poti, ki vodi po najlepših kotičkih kočevskega gozda je pet pravljičnih postaj in na vsaki otroci spoznajo eno zgodbo pravljičnega bitja. Ker narava ponuja toliko možnosti za raziskovanje, pot po medvedovi deželi lahko prehodijo večkrat in vsakič odkrijejo kaj novega. Z raznovrstnimi dejavnostmi otroke spodbujajo da postanejo tudi sami aktivni ustvarjalci (domišljijska pripovedovanja , risbe, izmišljarije o pravljični deželi).