VRTEC JOŽEFE MASLO ILIRSKA BISTRICA

Rozmanova 25d, Ilirska Bistrica 6250

Kontaktni osebi: Ingrid Fatur in Anija Skrt

Elemente gozdne pedagogike so začeli spoznavati in vključevati v pedagoško delo v letu 2013/14. Nekateri oddelki odhajajo v gozd enkrat tedensko, drugi občasno. Cilji, ki jim sledijo v gozdu so naslednji:

  • otrok in vzgojitelj doživljata gozd kot prijeten prostor
  • otrok z lastnimi pobudami raziskuje gozdno okolje in deluje v njem
  • otrok v gozdu krepi notranjo moč in zaupanje vase
  • otrok razvija sposobnost sprejemanja sebe, drugih in narave
  • otrok v gozdu sodeluje in se povezuje

Vzgojitelj podpira otrokovo aktivno vlogo v procesu učenja, spremlja odzive otrok in lastno doživljanje. Je pozoren opazovalec in podpornik posameznika in skupnosti.

Na ravni vrtca deluje skupina strokovnih delavk, ki izmenjuje medsebojne izkušnje dobrih gozdnih praks, pripravlja gozdne tabore za otroke, se povezuje s sosednjimi vrtci, izobražuje na področju gozdne pedagogike, načrtuje ureditev igralnice na prostem in organizira sprehode v gozd za kolektiv.