Novi Log 11 a, 1430 Hrastnik

Kontaktna oseba: Mirjam Rupar

Svoboda prostora in možnost učenja, ki ga ponuja gozd, je strokovnim delavcem Vrtca Hrastnik v velik izziv. V gozd zahajajo redno že vsa leta, od letošnjega leta pa poskušajo gozdno pedagogiko še intenzivneje vpeljati v enajst oddelkov različnih starostnih skupin. Igralnice pogosto preselijo v gozd, v naravo. Tam se igrajo, iščejo čarobna bitja, gradijo bivališča, poslušajo zvoke narave, iščejo sledi živali, spoznavajo različne vrste dreves, merijo njihov obseg, izvajajo orientacijske pohode, glasbeno poustvarjajo, poslušajo pravljice na gozdni jasi, predvsem pa uživajo v igri raziskovanja. Gozd jim ponuja številne ideje za učenje, igro in zabavo. Je idealen prostor, kjer lahko izvajajo vse naravne oblike gibanja in krepijo gibalne spretnosti. Igra v gozdu otroke spodbuja k raziskovanju. V gozdu otroka pritegnejo različne stvari, zato lažje usvaja nova znanja. Nestrukturirano okolje ponuja veliko čutnih izkušenj in manipuliranja z naravnimi materiali. Otroci sodelujejo med seboj, si izmenjujejo izkušnje in znanja ter ob tem krepijo socialne spretnosti. Gozd je za otroke prostor izzivov. Že hoja po gozdu ni preprosta, saj so gozdna tla polna korenin, vej in kamnov.