Vrtec pri OŠ Gorišnica

Goriščnica 83, 2272 Gorišnica

Kontaktna oseba: Sandra Prapotnik

Gozdno pedagogiko izvajajo v Vrtcu Gorišnica že več let, sodeluje celoten vrtec. Sledijo interesom otrok, njihovim občutkom, idejam in izkušnjam ter skrbijo za vzdušje , ki otrokom omogoča in jih spodbuja k svobodnemu izražanju. Še intenzivneje se gozdne dejavnosti izvajajo v dveh skupinah, v katerih zahajajo v gozd v vsakem vremenu. Otroci v gozdu opazujejo spreminjanje narave skozi letne čase, se igrajo in sproti soustvarjajo gozdno igralnico, v kateri raziskujejo, plezajo, urejajo kotičke, pojejo, plešejo in občutijo naravo z vsemi čutili. Gozd jim predstavlja odlično izhodišče za ustvarjanje, izdelovanje po lastnih zamislih in predlogih – sami si zamislijo šotore, hiške, inštrumente, čutne poti, prevozna sredstva in podobno. V gozdu izvajajo tudi gibalne dneve na poligonih iz naravnih materialov, tukaj se skrivajo, lovijo, izvajajo gimnastične vaje z naravnimi pripomočki. Včasih izvedejo kros skozi gozd ali se podajo na bolj umirjen lov za zakladom. Nič manj niso zanimivi orientacijski pohodi, vezani na gozd in naloge v gozdu. Občasno se dobijo z lokalnim lovcem, ki jim predstavi svoj pogled na gozd. Odzivi otrok so zelo pozitivni – gozd jih pomirja, spodbuja njihovo radovednost, v njih se rojeva akcijski odnos do okolja. O zanimivem dogajanju in igri v gozdu z navdušenjem pripovedujejo tudi staršem. Nad preživljanjem časa v gozdu so navdušeni tako vzgojitelji kot starši otrok – igra v gozdu je brezplačna, pristna in kvalitetna.

V prihodnje želijo s svojimi izkušnjami in spoznanji ter medsebojnim sodelovanjem v gozd prenesti čim več dejavnosti v celotnem vrtcu in s tem omogočiti otrokom doživljanje narave in njen pozitiven vpliv na razvoj.