Vrtec Ciciban Sevnica

Naselje heroja Maroka 22, 8290 Sevnica

Kontaktna oseba: Ninočka Hajtnik

Poleg ustreznih spodbud za gibalni razvoj je v predšolskem obdobju nujno, da otrok pridobiva izkušnje in spoznanja o svetu preko različnih čutil (vid, sluh, okus, vonj in tip). Vse to lahko otrokom celovito ponudimo v naravnem okolju, z obiskom bližnjega travnika in gozda ali pa oblikujemo različne t. i. čutne poti na naših igriščih, terasah in v notranjih prostorih vrtca.

Vse njihove enote vrtca obdaja narava. Za neskončna raziskovanja imajo na voljo travnike in gozdičke. Izvajanje vzgojno izobraževalnega procesa v naravnih okoljih je velik doprinos k celostnemu razvoju otroka. Naravno okolje jim omogoča dovolj prostora za pridobivanje novih znanj, spretnosti, izkušenj, socialnih veščin, krepi in spodbuja v otroku radovednost, raziskovalnega duha, domišljijo, kreativnost, vztrajnost in spontanost. Učenje in igra v naravnem okolju dajeta otrokom izkušnje, ki ostanejo za celo življenje.

V naravi otrok oblikuje in razvija različne gibalne spretnosti, ki jih na igrišču ali v telovadnici ne bi mogel. Narava nam ponuja različno podlago za hojo, neraven teren in različne naklone za premagovanje, različne ovire na poti, kot so veje, korenine, drevesa in grmi, različna igrala, kot so debla in štori ter plodove (storže, kostanj, želode) za nabiranje in igro. Z opazovanjem okolice in spremljanjem, kje hodimo in kaj je pred nami, otrok razvija tudi pozornost.

Njihove gozdne aktivnosti:

–              V sodelovanju z zunanjim sodelavcem prof. športne vzgoje in kineziologom Urošem Jelenom ustvarjajo inovativna učna okolja zunaj ustaljenih okvirjev.

–              Redni obiski naravnega okolja (gozd, travnik). Pri tem upoštevajo razvojno stopnjo otrok, njihove zmožnosti ter individualne in skupinske značilnosti.

–              Nekatere dejavnosti, ki bi jih sicer izvajali v vrtcu, preselijo na prosto.

–              Za mlajše otroke del narave »prinesejo« v vrtec in jo podoživljajo na igrišču ali preko čutnih izkušenj (čutne poti, senzorne igrače in pripomočki iz naravnega materiala). Skrbijo, da so naša igrišča, kolikor nam prostor to omogoča, opremljena z dovolj naravnimi elementi.

–              Gradijo gozdna igrišča in poligone ustvarjajo iz naravnega materiala in se prelevimo v “gozdne otroke”.

–              Spoznavajo rastline in živali ter njihova rastišča in bivališča.

–              Spoznavajo naravo v vseh letnih časih in vseh vremenskih pojavih.

–              Otroci oblikujejo pozitiven odnos do narave in senzibilnost do pojavov okoli sebe.

–              Otroke v gozdu spodbujajo k lastnemu raziskovanju. Ob reševanju gibalnih izzivov v gozdu razvijajo kreativnost in samozavest ter spoznanje, da se vedno najde pot do rešitve.

–              V času, ko so otroci radovedni raziskovalci narave, odrasli skrbno bdijo nad dogajanjem in so pozorni na njihovo varnost.