Videm 80, 1312 Videm – Dobrepolje

Kontaktna oseba: Mateja Lohkar

V dobrepoljski dolini jugovzhodno od Ljubljane se nahaja v vasi Kompolje Vrtec Ciciban, dislocirana enota Vrtca Ringaraja, ki spada pod OŠ Dobrepolje. V skupini Zajčki so začeli v letošnjem letu načrtno izvajati gozdno pedagogiko. Z otroki, starimi od 1 do 3 leta, zahajajo vzgojiteljice v gozd vsak petek in preživljajo v njem petkove dopoldneve. Enkrat letno preživijo z otroki cel dan v naravi. Kadar se odpravijo v gozd, je že sama pot do tja pot učenja. Otroke pritegne vsaka veja, cvetlica, list, vsako dogajanje ob poti. V gozdu iščejo žuželke, živali, opazujejo drevesa, podrast, veja v otroških rokah oživi in postane žaga, s katero žagajo veje, drevesa. Otrokom je gozd kot učilnica in vir idej za svobodno igro v naravi. Uživajo v gibanju in se na neravnih gozdnih tleh urijo v motoričnih veščinah. Med izvajanjem dejavnostmi ima pomembno mesto igra, preko katere se otroci učijo sprejemanja samih sebe, vzpostavljanja sproščenih medsebojnih odnosov in uresničevanja zastavljenih ciljev. Otroci so v gozdu veseli, sproščeni, domišljijsko bogati, potrpežljivi, obzirni drug do drugega, gibalno dejavni, vztrajni, radovedni, ustvarjalni, uspešni in kljub umazanim oblačilom srečni.