VIŠKI VRTCI

Jamova cesta 23, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: Helena Sopčič

Otroci v njihovem vrtcu bivajo v enotah, ki se nahajajo v bližini krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Že tretje leto nekatere skupine otrok starih od 3 do 6 let, vsaj enkrat tedensko preživljajo dopoldneve v gozdu. V teh skupinah je gozd postal način dela v vrtcu, ki ga podpirajo tudi starši otrok.

Gozd otrokom predstavlja prostor, ki ponuja neskončne možnosti za njihov celostni razvoj. Ob preživljanju časa v gozdu otroci razvijajo pozitiven odnos do narave, postanejo bolj senzibilni za pojave okrog sebe, pri igri z vrstniki se učijo dogovarjanja in sodelovanja. Preko lastne aktivnosti in raziskovanja iščejo svoje poti do rešitev, razvijajo gibalne sposobnosti in pridobivajo zaupanje v lastno telo. S tem pridobivajo pozitivno samopodobo in samozavest.

Zunaj, v naravi, kjer so otroci sproščeni in bolj dovzetni za nova znanja, izvajajo tudi načrtovane dejavnosti z različnih kurikularnih področij. Pod krošnjami dreves poslušajo branje pravljic in zgodb, ustvarjajo z naravnim materialom, štejejo in razvrščajo, izdelujejo vzorce, pojejo, opazujejo živali, hranijo veverice in race, izvajajo vaje na trim stezi, plezajo po drevesih, tečejo čez drn in strn, plešejo, nabirajo gozdne plodove in še marsikaj. V gozdu poleg načrtovanih dejavnosti veliko časa namenijo igri. Strokovni delavci opažajo, da otroci z veseljem in domiselno uporabljajo material, ki ga ponuja gozd. Deblo se spremeni v ladjo, kup vej v hišo, vejice v čarobne palice.

Ideje za dejavnosti črpajo iz različne strokovne literature in se udeležujejo seminarjev Inštituta za gozdno pedagogiko. V vrtcu so oblikovali ekipo za gozdno pedagogiko, katerega naloga je med drugim tudi širjenje ideje med sodelavce.

Starši podpirajo izvajanje gozdne pedagogike v vrtcu s tem, da poskrbijo za ustrezno opremo otrok ter z razumevanjem pomembnosti bivanja otrok v gozdu, vključujejo pa se tudi v nekatere dejavnosti z otroki v gozdu.