Hotedršica 120, 1372 Hotedršica

Kontaktna oseba: Simona Peternelj

Vsi oddelki otrok od 1. do 5. razreda podružnične šole Hotedršica zadnja leta redno zahajajo v gozd. Njihov cilj je izvesti uro pouka v naravi vsaj enkrat mesečno. Včasih gredo na travnik, drugič v gozd, lahko tudi v učilnico na prostem ali kam drugam. V naravi izvajajo vse predmete od spoznavanja okolja, športa, glasbene umetnosti do matematike. Igrali so se že pravo gozdno trgovino, oblikovali množice, urejali materiale, ki so jih našli v naravi. Tudi dramatizacija zgodb je v novem okolju, kje je vsak štor pomemben, enkratna. Tukaj ne zmanjka idej, če uspe učitelj spodbuditi pri otroku ustvarjalnost in radovednost. Učencem čas v naravi tako hitro mine, da kar sami sprašujejo, kdaj bo pouk spet potekal na prostem. Želijo si, da bi bilo za učence na voljo več prostega časa za prosto igro.