Dolž, Šolska cesta 11, 8000 Novo mesto

Kontaktna oseba: Suzana Klobučar

Dolž se nahaja pod Gorjanci, obkrožen z gozdovi, ki jih na šoli s pridom izkoriščajo, da se umaknejo iz učilnic na prosto. Že leta pogosto obiskujejo le pet minut oddaljen gozd, kjer izvajajo športne vsebine, ure spoznavanja okolja in naravoslovne dneve. V gozdu tudi likovno ustvarjajo z naravnimi materiali ali pa kar tako obiščejo najljubši prostorček otrok. Vreme jih pri tem ne ovira. V učnem načrtu vedno najdejo vsebine, ki jih lahko izvedejo zunaj učilnice. Ugotavljajo, da so učenci na prostem mnogo bolj motivirani, pomnjenje vsebin, ki jih omenijo na poti ali konkretno spoznavajo na samem mestu, je bistveno boljše. Istočasno uresničujejo še načela zdravega življenja.