Golarjeva 6, 9240 Ljutomer

Kontaktna oseba: Alenka Tancoš

Na Osnovni šoli Cvetka Golarja v Ljutomeru pri pouku pogosto zahajajo v gozd. Učitelji izvajajo pouk v gozdu z učenci s posebnimi potrebami z NIS in PPVI. Učenci, ki so vključeni v poseben program, gredo v gozd največkrat pri športu, saj so športne vsebine in cilji omejeni na elementarne spretnosti. V gozdu koristijo uhojene poti ali gredo po neurejenih gozdnih tleh. V slednjem primeru je gozd naravni poligon, v katerem učenci premagujejo naravne ovire. V gozdu naberejo materiale za matematiko, likovni pouk, glasbo … V gozdu se učijo o gozdu, o spremembah v naravi skozi leto, ki so najbolj očitne prav v gozdu. Gozd izrabijo za demonstracijo ali ga uporabijo kot učni objekt, ko govorijo o merjenju in drugih količinah. Vedno pogosteje gredo v gozd po hrano. V duhu trajnostne kulture in vzgajanja za trajnosti razvoj, poskušajo učencem približati dobrine, ki jih ponuja gozd. V gozd gredo po pouku, da se sprostijo in pogovarjajo, spomladi naberejo zvončke, poleti iščejo senco, jeseni pa pobirajo kostanje, želode, liste, odpadle veje … V gozdu se učijo tudi drugih predmetov, tukaj likovno ustvarjajo, pojejo, igrajo ali berejo. Izkušnje učiteljev so zelo raznolike, vsi pa opažajo pozitivne odzive in spremembe pri učencih.