Otroška igralnica Malina, Zasebni vrtec Malina

Gabrškova ulica 73, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: Anja Goričan

V mrežo so vključeni od leta 2016, sodelujeta obe skupini, ki obiskujeta vrtec. Njihov cilj pri izvajanju dejavnosti v gozdu je izhajati iz otrok, njihovih interesov, želja in idej. Ob tem si veliko pomagajo z literaturo, tudi tujo, ki jim pomaga razložiti otrokov pogled na svet in dojemanje le tega. Opažajo, da so otroci v naravi bolj iznajdljivi, več je domišljije in sproščenosti.

Njihov cilj in načrt za prihodnost je vsekakor nadaljevati z že ustaljeno prakso in jo stalno dopolnjevati z novimi, sodobnimi pristopi.