Osnovna šola Vransko Tabor – Vrtec Vransko

Vransko 24, 3305 Vransko

Kontaktna oseba: Brigita Reberšek

Vrtec Vransko deluje na lokaciji, ki je z vseh strani obdana z gozdovi in travniki, zato ima vse pogoje, da pretežen del dejavnosti izvaja na prostem. S projektom Samoevalvacija so si zadali triletno prednostno nalogo, ki je sestavljena iz dveh delov. Prvo je področje opazovanja, odkrivanja, raziskovanja narave ter razumevanje pomena okoljske vzgoje in drugo, razvijanje temeljnih vrednot, kot so spoštljivost, iskrenost, strpnost, empatija. Pri tem projektu sodeluje celoten vrtec že več let in delo skrbno načrtuje po starostnih obdobjih. Na koncu naredijo tudi evalvacijo in prilagodijo cilje v skladu s kurikulumom. Gozdna pedagogika je tako pri njih dobila še večji pomen, čeprav so jo izvajali tudi v preteklosti.

Povezali so se tudi z Zavodom RS za gozdove, oziroma z lokalnima gozdarjema, ter poleg vsakdanjih dejavnosti začeli s krožkom Gozdni škratki. V krožek so bili povabljeni otroci drugega starostnega obdobja, ki so imeli interes raziskovanja narave in gozda. Krožek se je izvajal enkrat mesečno, tako da so gozd spoznali v različnih letnih časih. Spoznavali so različne drevesne vrste, opazovali gozd kot bivališče različnih rastlinskih in živalskih vrst, pozimi iskali sledi po snegu in jih prepoznavali s pomočjo različnih priročnikov ter gozdarjev. Prišli so do spoznanja, da nam gozd lahko ponudi izzive za vsa čutila, tudi za okus. Žvečili so žir, nabirali gozdne jagode, robide. Med potepanji po gozdu so naleteli tudi na smeti, se pogovorili o tem, kam smeti spadajo in da je tisti, ki jih je odvrgel v gozd »gozdni pacek«. Sam krožek je bil zelo dobro sprejet pri otrocih in starših. Večkrat je bil pohvaljen tudi na Svetu staršev.

V skupini so imeli v garderobi za svoj znak drevesa, ki so jih poiskali v gozdu, opazovali, si pogledali listje, plodove, lubje. Iz zbranega listja so naredili spomin in krepili svoje znanje o drevesih.

Z izvajanjem gozdne pedagogike so do sedaj že dosegli zaupanje večine staršev, da se otroci v gozdu dobro počutijo, veliko pridobijo in da niso pomembni umazane hlače ali čevlji, ampak dobra volja in izkušnje, ki ostanejo za celo življenje. Gozdna pedagogika se je pokazala tudi kot učinkovit način dela z otroki, ki potrebujejo za svoje delovanje več gibanja, kar gozd seveda omogoča.