OŠ ŽUŽEMBERK, VRTEC SONČEK

Baragova cesta 1, 8360 Žužemberk

Kontaktna oseba: Mateja Mišmaš

 

Vrtec Sonček v Žužemberku zajema dve enoti na različnih lokacijah – Jurček in Medo. Žužemberk leži ob obrobju Kočevskih gozdov in v dolini reke Krke. V šolskem letu 2020/21 so se odločili, da še bolj spoznajo in poglobijo znanje o naravnih bogastvih okoli njih.

Gozd bodo izkoristili za igro na prostem in hkrati prenesli cilje ter načela kurikula izven zaprtih zidov. Gozd bodo obiskovali najmanj enkrat tedensko v vsakem vremenu, naravo bodo prenesli tudi v igralnico in imeli naravoslovno – gozdne kotičke. Priključitev k Mreži gozdnih vrtcev je izziv za strokovne delavke, saj želijo prenesti večino dejavnosti na prosto, od ključnega raziskovanja novega okolja pri najmlajših, do sistematičnega izvajanja dejavnosti pri najstarejših. Otroci v prvem starostnem obdobju bodo raziskovali novo okolje, v gozdu preizkušali gibalno spretnost, opazovali živo in neživo naravo, doživljali naravo kot prostor za igro in razvijanje čutil ter zavedanja.

V drugem starostnem obdobju bodo raziskovali travnik in gozd, kot ekosistem, opazovali bodo naravo v različnih letnih časih, se veliko gibali v gozdu in skrbeli za fizično ter duševno zdravje. Učili se bodo spoštljivega odnosa do narave, doživljali gozd kot senzorično izkušnjo, ter nabirali material za matematične veščine in dejavnosti s področja umetnosti.