OŠ ZALOG

Cerutova ulica 7, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: Sonja Rudolf

 

Gozdno pedagogiko so začeli vpeljevati v letošnjem šolskem letu pri pouku, v OPB ter v okviru interesne dejavnosti. Trenutno sodelujeta dva tretja razreda ter en peti. Ideje črpaJo iz literature ter iz izobraževanj na temo gozdne pedagogike. V gozdni pedagogiki smo prepoznali mnogo prednosti: veliko je gibanja, odvija se zunaj na svežem zraku, učenci imajo možnost sprostitve, krepi se koncentracija, motorične sposobnosti in motiviranost za delo,…  Znanje in spretnosti, ki jih učenci osvojijo in utrjujejo na prostem, so trajnejše.

V načrtu je, da čim več dejavnosti opraviti zunaj. V gozd bodo odhajali v okviru pouka ter z interesno dejavnostjo, vsaj dvakrat na mesec. Na šoli so oblikovali tudi razvojni tim Gozdne pedagogike.