OŠ VODICE

Ob šoli 2, 1217 Vodice

Kontaktna oseba: Eva Klemenčič

V šolskem letu 2023/ 24 so se prvič odločili za sodelovanje v mreži. Sodelovalo bo šest oddelkov. Načrtujejo postopno uvajanje gozdne pedagogike, saj se zavedajo, da takšen pouk otrokom prinaša koristi. Ena od prednosti, ki jo prinaša poučevanje v gozdu je prav gotovo večja aktivnost učencev.