OŠ Toma Brejca

Šutna 39, 1241 Kamnik

Kontaktna oseba: Patricija Urankar

Na osnovni šoli Toma Brejca so se z gozdno pedagogiko začeli ukvarjati v okviru interesne dejavnosti Čarobni gozd. Idejna zasnova je nastala na podlagi projekta Ekošola – Znanje o gozdovih. V šolskem letu 2019/20 interesno dejavnost izvajajo drugo leto in vsak ponedeljek se s skupino tretješolcev in četrtošolcev odpravijo v gozd, ga raziskujejo in opazujejo. Pri tem sodelujeta učiteljica razrednega pouka in socialna pedagoginja, ki učencem nudita raznovrstne teme, športne, likovne, naravoslovne aktivnosti, obenem pa krepijo tudi socialne veščine.

Učenci v gozdu uživajo, z igro in raziskovanjem se naučijo veliko novega, povratnih informacij staršev pa za enkrat še nimajo. Tak način poučevanje je seveda izziv, a ko so učenci zadovoljni, je ves trud poplačan. Največji izziv predstavlja organizacija, zaradi spremstva interesno dejavnosti izvajata dve strokovni delavki. Prednost takšnega načina poučevanja je, da opažajo večjo sproščenost pri učencih, v naravnem učnem okolju se lahko prosto gibajo, lažje pa lahko zadovoljijo tudi njihovo radovednost.

V prihodnje nameravajo še bolj spodbujali tak način preživljanja sprostitvenih dejavnosti, saj učenci potrebujejo gibanje in igro, še bolje pa je, če to lahko počnejo v stiku z naravo in se obenem kaj novega naučijo in pridobijo izkušnje. Prvošolce bodo spodbujali, da svoje učilnice čim večkrat zamenjajo za naravno okolje, saj je tak način dela pri njih organizacijsko lažje izvedljiv, v višjih razredih pa so začeli z obiskovanjem gozda v šolskem letu 2019/20 in upajo, da jim bo uspelo vsaj enkrat mesečno.