Šmartno v Tuhinju 27 a, 1219 Laze v Tuhinju

Kontaktna oseba: Lučka Drganc

Pred šestimi leti so z učenci prvega triletja začeli sodelovati v projektih Povabilo v gozd in Srce narave nas povezuje ter se že v letu 2014 priključili v Mrežo gozdnih vrtcev in šol Slovenije. V teh letih se na šoli trudijo vsaj enkrat mesečno izvesti pouk v gozdu. Gozd nudi veliko izkustvenega; neposredno učenje z opazovanjem in preizkušanjem. Veliko je sodelovanja, skupinskega dela, ob tem pa samozavedanja in prepoznavanja lastnih zmožnosti ter odgovornosti.V gozdu izvajajo naravoslovne in družboslovne dejavnosti. Pri otrocih razvijajo sposobnost samostojnega, ustvarjalnega in kritičnega mišljenja, skladen telesni, spoznavni, čustveni, socialni in moralni razvoj, različne načine mišljenja. Želijo jih pripraviti na življenje in vseživljenjsko učenje.