OŠ Šmarjeta Vrtec Sonček

Šmarjeta 1, 8220 Šmarješke Toplice

Kontaktna oseba: Miha Dežman

Vrtec leži v prelepem okolju, obdan s travniki polji in gozdom. Vse te naravne lepote s pridom izkoriščajo in vsakodnevno bivajo na prostem. Dejavnosti ki jih izvajajo se močno prepletajo z vsemi področji Kurikula za vrtce.

Njihov prvi in najpomembnejši cilj je, da otroke naučijo bivati v in z naravo. Z leti izkušenj so ugotovili, da je ravno kontinuirano bivanje v naravnem okolju najpomembnejši pogoj za razvoj kompleksnejše igre. Pred leti, ko so njihov vrtec dograjevali in so bili nekaj mesecev brez urejenega igrišča, so vsakodnevno bivali v bližnjem gozdičku. V nekaj tednih je gozdiček postal njihova igralnica – otroci so imeli urejene svoje »kotičke« za kuhanje, žaganje, kurjenje, opazovanje mravelj, medvedov brlog, hiše,…. vse to iz vejic, debel, storžev in vsega naravnega materiala, ki ga ponuja gozd. In ravno to igralnico želijo otrokom vrniti nazaj!