OŠ Raka

Raka 36, 8274 Raka

Kontaktna oseba: Sanja Hribar

Menijo, da je delo izven učilnice prednost in izziv hkrati. Gozd jim ponuja odlične možnosti, da lahko izzive uresničujejo, hkrati pa so v stiku z naravo. V izvajanje gozdne pedagogike so vključeni učenci prvega razreda. Prvotno se želijo držati učnega načrta in obravnavano snov učencem približati v naravi, v gozdu. Učni načrt zajema cilje, ki se jih da uresničevati v gozdu. Izhajajo iz potreb otrok, njihovih idej in želja. Ideje črpajo iz spletne strani Inštituta za gozdno pedagogiko in učiteljev, ki so že dalj časa vključeni v dejavnosti. Otroci so nad delom v gozdu navdušeni, veliko se naučijo skozi lastno raziskovanje, z medsebojnim sodelovanjem in delom na terenu. Predvsem nemirni otroci se v gozdu sprostijo. Učiteljice jih le vodimo in usmerjamo. Pouk v naravi pozitivno vpliva tudi na zdravje otrok in učiteljev. V naravi imata učitelj in učenec možnost, da se povežeta na drugačen način, kot v razredu. Zadovoljni so tudi starši, kar je razbrati iz njihovih obrazov, kadar učenci preživijo cel dan  v gozdu, čeprav se vrnejo v šolo v blatnih hlačah. V prihodnjem šolskem letu si želijo, da bi se čim več učiteljev in vzgojiteljev odločilo za delo v gozdu, v naravi.