OŠ Radlje ob Dravi, Vrtec Radlje ob Dravi, Enota Vuhred

 Vuhred 148, 2365 Vuhred

 Kontaktna oseba: Duška Langeršek

 Dejavnosti v gozdu izvajajo že mnogo let. Vrtec se namreč nahaja na vasi, kjer je gozd v neposredni bližini in ga redno obiskujejo. Opažajo, da se otroci pri igri v gozdu zelo sprostijo, postanejo ustvarjalni in še posebej raziskovalni. Največ idej pridobijo z opazovanjem otrok in jih potem nadgradijo s pomočjo idej, spleta, knjig in pogovorov s sodelavkami in krajani. Tudi za v prihodnje bodo njihovi načrti usmerjeni v opazovanje otrok in izhajanje iz njihovih želja.