OŠ PROF. DR. JOSIPA PLEMLJA BLED – POŠ RIBNO

Šolska ulica15, 4260 Bled

Kontaktna oseba: Nuša Poljanec

 

Njihova šola je podružnična in stoji v samem središču vasi Ribno. Imajo srečo, da so obdani s travniki, gozdovi, vodami, neposredno ob šoli je zelenica, ki ponuja pravo bogastvo naravnih učilnic. Imajo manjši sadovnjak, šolski eko vrt, nasad ribeza, več cvetličnih gredic in pravi mali arboretum drevesnih vrst. Zato se pouk večkrat odvija prav v neposredni bližini šole. Učenci imajo srečo, da vse učiteljice iščejo izzive v poučevanju na drugačen, zanimiv, izkustven način. Imajo polno idej, so inovativne in ustvarjalne  in ob danih pogojih je pouk otrokom pisan na kožo. Nekatere so tudi že obiskale seminarje gozdne pedagogike in delijo ideje naprej. Največkrat pa »vstopajo« v naravne učilnice intuitivno.

To šolsko leto so se odločile, da bolj sistematično pristopimo h gozdni pedagogiki. En razred bo poskušal vsaj enkrat tedensko izpeljati pouk v naravi, vsi ostali oddelki pa tudi čim večkrat.

Starši pouk v naravi pozdravljajo. Po izkušnjah iz preteklih let so tudi učenci vedno z veseljem pričakovali dan v gozdu ali samo pred šolo. V bližnjem gozdičku so imeli že likovno umetnost, gradili so lesene zgradbe in ustvarjali ploske likovne naloge z naravnimi materiali, utrjevali poštevanko, razvrščali živa bitja v življenjska okolja, sestavljali človeški skelet. Na šolskem vrtu vsako leto oskrbijo vrt, sejejo in sadijo, skrbijo za rastline in jih tudi pobirajo ter uživajo v njihovih okusih. Vešči so že vseh vrtnih opravil. Narava je njihova največja in najboljša učiteljica. Učijo se jo spoštovati in skušamo zanjo skrbeti po svojih najboljših močeh.