Preserje 60, 1352 Preserje

Kontaktna oseba: Martina Kržič Nagy

Osnovna šola Preserje se nahaja s svojima podružnicama v osrčju krimskih gozdov in ima idealne pogoje za izvajanje pouka na prostem. Zaradi velikih sprememb v družbi poskušajo učitelji v zadnjih letih otrokom še bolj približati naravo. Pouk poteka pogosto zunaj učilnice – v gozdu, na travniku, ob potoku ali jezeru. V podružnični šoli na Rakitni načrtno izvajajo načrtno gozdno pedagogiko v kombiniranem oddelku treh razredov prve triade pri vseh predmetih že drugo leto zapored. Otroci so na prostem bolj motivirani, pozorni, aktivni, ustvarjalni. Tukaj imajo veliko idej, več sodelujejo in si preko konkretnih izkušenj s pomočjo vseh čutov več zapomnijo. Nad takšnim poukom so navdušeni in skušajo navdušiti tudi svoje starše, učence drugih razredov in učitelje. Poleg pouka izvajajo v gozdu še športne dneve z orientacijo, pohodom in zimskimi igrami na snegu pa tudi naravoslovne dneve. Na prostem praznujejo rojstne dneve in izvajajo interesne dejavnosti. V sklopu Gozdnih ustvarjalnic spoznavajo in raziskujejo gozd še na druge načine.