OŠ PODČETRTEK, VRTEC PODČETRTEK

Trška cesta 66, 3254 Podčetrtek

Kontaktna oseba. Anica Kajba

 

Otrok mora imeti stik z naravo, da bo razumel in cenil red, harmonijo in lepoto v naravi. (M. Montessori)

Vrtec Občine Podčetrtek deluje na  dveh različnih lokacijah. Bližino gozda in park s pridom uporabljajo kot igralnico na prostem v vseh vremenskih razmerah. Trudijo se, da otroci vsaj enkrat tedensko obiščejo gozd in se tako skozi gozdne dejavnosti več gibljejo, bolj zdravo živijo ter se učijo sobivanja z naravo. Zato je zelo pomembno, da otroci zaznajo naravo preko vseh čutil ter, da se začnejo zavedati odgovornosti in hvaležnosti do gozda. Strokovni delavci si želijo, da bi otrokom približali ustrezen odnos do narave, jim omogočili boljše zavedanje samih sebe, zato so potrebna dodatna znanja, ki jih bomo pridobili v sklopu izobraževanj Inštituta za gozdno pedagogiko. Aktivno vključevanje gozdne pedagogike v delo z otroki je naša prihodnost ob pristopu k Mreži gozdnih vrtcev v šolskem letu 2020/21. Tudi v šolskem letu 2021/22 z znanjem in izkušnjami, ki so si jih pridobili uspešno nadaljujejo.