OŠ POD GORO, PODRUŽNICA ŠPITALIČ

Špitalič 2, 3215 Loče

Kontaktna oseba: Valentina Kroflič

Podružnična šola Špitalič pri Slovenskih Konjicah se nahaja v osrčju doline svetega Janeza Krstnika, v neposredni bližini znamenite Žičke kartuzije. Šola leži v neokrnjeni naravi, povsod okoli nje se bohotijo gozdovi, travniki, potoki. To naravno danost v šoli pridno izkoriščajo. Naravo izkoristijo kot prostor za gibalni razvoj, kjer na prostem izvajajo naravne oblike gibanja, krepijo moč, splošno kondicijo ter razvijajo hitrost in spretnost pri premagovanju najrazličnejših naravnih ovir. Seveda se v naravi tudi sprostijo, umirijo ter naužijejo svežega zraka in tako poskrbijo za zdravje.

Seveda pa naravna okolja uporabljajo tudi kot učni pripomoček. V naravi izvajajo tako naravoslovne, kot tudi druge vsebine iz učnih načrtov, saj imajo v bližini šole gozdno učilnico, na šolski zelenici pa tudi vrt, za katerega skrbijo skupaj z vrtcem. Velik poudarek dajejo izkustvenemu učenju, saj so učenci v naravi bolj motivirani za delo, tudi pomnjenje je bistveno boljše. Otroci radi preživljajo čas ob potoku Žičnica. Da lahko obiščejo bližnji gozd, ga prečkajo kar s škornji. Slabo vreme jim ne predstavlja ovire, saj imajo otroci vso potrebno opremo v šoli.