OŠ Litija

Ulica Mire Pregljeve 3, 1270 Litija

Kontaktna oseba: Tjaša Dražumerič

Osnovna šola Litija bo v Mreži gozdnih vrtcev in šol Slovenije prvič sodelovala v šolskem letu 2020/21.Sodelovali bodo najprej prvošolci na redni šoli in prvošolci in drugošolci, ki obiskujejo prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom, v naslednjih letih pa se nam priključi še kakšen razred.

Poleg šole je gozd, v katerem so že nekajkrat raziskovali, se učili ali pa se po njem le sprehajali. Že drugo leto izvajajo šolski projekt Aktivno in ustvarjalno poučevanje brez delovnih zvezkov in učbenikov. V skladu s tem projektom pa bi radi poučevali še bolj aktivno in ustvarjalno, kar v gozdu ali v drugih naravnih okoljih.

V načrtu imajo obisk gozda ali kakšnega drugega naravnega okolja, dva do štirikrat mesečno, opazovati naravo, se tam igrati, razvijati gibalne sposobnosti, socialne veščine in v naravi tudi izvajati učne vsebine po učnem načrtu.