Cesta 5. maja 15, 5270 Ajdovščina

Kontaktna oseba: Mateja Vuga

Učitelji na OŠ Danila Lokarja vključujejo v poučevanje terensko in raziskovalno delo že dolgo časa, še zlasti na področju naravoslovja, pri izvajanju dnevov dejavnosti, v podaljšanem bivanju in pri interesnih dejavnostih. V naravi izvajajo športne dneve (pohodništvo), likovne dejavnosti (ustvarjanje v naravi, risanje, slikanje pokrajine, dreves) … Sodelujejo učitelji iz razredne in predmetne stopnje. V skladu s svojo vizijo gojijo do narave pozitiven odnos in posvečajo posebno pozornost učenju v naravi.