OŠ CIRKULANE – ZAVRČ

Cirkulane 57, 2282 Cirkulane

Kontaktna oseba: Rebeka Slana

 

Gozdno pedagogiko izvajajo pri pouku spoznavanja okolja, matematiki, likovni umetnosti, slovenskem jeziku in podaljšanem bivanju. Na tem področju so zelo aktivni učitelji razredne stopnje in učitelji OPB. V prihodnje pa pričakujejo, da se bodo vključevali vsi, saj bodo kmalu imeli oblikovano učilnico na prostem. Učenci so nad delom v naravi navdušeni, kreativni in se kažejo boljši rezultati. Menijo, da so otroci pri izvajanju gozdne pedagogike bolj aktivni, motivirani, razvijajo domišljijo in samostojnost, ter razumejo pomen narave za bolj kakovostno življenje.