Modra pikica zavod za izobraževanje

Hribovska pot 17, Ljubljana-Črnuče

Kontaktna oseba: Živa Ribičič

Modra pikica je zasebni zavod za izobraževanje. Načelo vrtca je, da so otroci vsak dan šolskega leta zunaj. Temu prilagodijo oblačila, sicer pa menijo, da je vsako vreme primerno za bivanje na prostem. Ker so v mestnem središču, lahko v gozd odhajajo le z organiziranim ali javnim prevozom. Načrtujejo, da bomo obiske v gozdu še okrepili ter del programa montessori pedagogike izvajali tudi v gozdu.

Vrtec sodeluje tudi v Evropskem projektu Future Child, Green Kindergartens. Tema projekta je Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj. V projektu sodelujejo z gozdnim vrtcem s Češke ter dvema norveškima vrtcema, v katerih otroci preživljajo veliko časa v naravi. V projektu so se združile organizacije, ki lahko skozi projektno sodelovanje opozorijo na pomen vseevropskega razvijanja tega področja ter hkrati na nivojih naših organizacij ter s pomočjo povezovanja, prikažemo primere dobrih praks.